SOCIËTEIT CORTEGAERDT

Culturele exclusiviteit

Sociëteit Cortegaerdt
Sociëteit Cortegaerdt is de ontmoetingsplek voor liefhebbers van cultuur in de regio Zwolle.
In 2006 is zij opgericht om bij te dragen aan de bouw van Theater de Spiegel en uitgegroeid tot een zelfstandige stichting, waarbij bevordering van cultuur in Zwolle centraal staat.

Ieder jaar stelt het bestuur van de sociëteit een boeiend cultureel programma samen.
Klassiek, opera, concert, circus, cabaret, musical, tentoonstellingen en lezingen wisselen elkaar af en bieden de leden minstens 6 boeiende en inspirerende avonden om te genieten en te ontmoeten.

Eén van de hoogtepunten van het Cortegaerdt seizoen is de korte cultuurreis die we ieder jaar organiseren. Tijdens deze reis wordt een stad in Nederland of daarbuiten verkend en brengt het gezelschap een bezoek aan een bijzondere theatervoorstelling.

 

De bijzondere band tussen Cortegaerdt en De Spiegel

De Sociëteit Cortegaerdt heeft met een royale schenking in 2007 de bouw van theater De Spiegel mede mogelijk gemaakt. Sindsdien draagt Cortegaerdt financieel bij aan de culturele programmering van De Spiegel en daaraan gerelateerde culturele activiteiten.

Vanaf 2017 is besloten om de Sociëteit meer te koppelen aan cultuur in Zwolle in algemene zin, waarbij het aanbod van de Zwolse theaters zeker in het programma opgenomen wordt.

Donateurs van Stichting Cortegaerdt zijn automatisch lid van Sociëteit Cortegaerdt. Om het exclusieve karakter te waarborgen is het aantal donateurs beperkt tot maximaal vijftig. Daarbij wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio Zwolle. Het lidmaatschap geschiedt op persoonlijke titel.

Doelstelling van de Sociëteit Cortegaerdt

Verbreding en verbinding vanuit cultureel perspectief waarbij ontmoeting centraal staat.
Bevordering van alle culturele activiteiten in Zwolle en omgeving (zoals theaters, muziek- en theatergezelschappen, musea, HCO, jong talent, Grote Kerk, festivals) door een organisatorische of financiële bijdrage te leveren.

Ambitie

De sociëteit Cortegaerdt heeft de ambitie om de komende twee jaar een groei te realiseren in het aantal leden tot 35 leden. Op deze manier kan ze haar stabiele financiële positie behouden en voldoende middelen besteden aan het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen. Meer informatie over de strategische visie treft u hier aan.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het programmeren van de Cortegaerdt voorstellingen en excursies, het ledenbeleid en het financiële beleid. Ze wordt terzijde gestaan door Annet van Limburg. Voor vragen neem contact met ons op via het contactformulier.

Het huidige bestuur bestaat uit:
De heer J. Koers voorzitter
De heer B.J. Nooter penningmeester
De heer J.N. Sluiter algemeen bestuurslid
Mevrouw I. Jumelet algemeen bestuurslid