INFORMATIE VOOR DONATEURS

Donateurs

Donateurs Sociëteit Cortegaerdt

Dit jaar bestaan Theater De Spiegel en de Sociëteit Cortegaerdt 10 jaar. Onze Sociëteit heeft in die tien jaar niet alleen bijgedragen aan de realisatie van Theater De Spiegel, maar ook in de jaren daarna de Zwolse Theaters van harte ondersteund in de culturele activiteiten. Daarnaast is door het karakter van de Sociëteit een mooi netwerk ontstaan van ondernemers en instellingen.

Vanaf 2017 hanteert de Sociëteit Cortegaerdt een breder cultureel uitgangspunt waarbij niet alleen voorstellingen in de Spiegel of Odeon worden bezocht maar ook andere culturele activiteiten, voorstellingen, concerten, festivals en musea bezoek op het programma staan.
 

Doelstelling van de Sociëteit Cortegaerdt

Verbreding en verbinding vanuit cultureel perspectief.

Bevordering van alle culturele activiteiten in Zwolle en omgeving (onder andere theaters, muziek & theater gezelschappen, musea, HCO, jong talent, Grote Kerk, festivals).
 

Programma

 • Circa 6 activiteiten per jaar in Zwolle of omgeving. Hier vallen onder gezamenlijke bezoeken aan theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, musea of exposities, festivals, concerten èn een jaarlijkse culturele stedentrip in binnen-of buitenland.

 

Uitgangspunten leden

 • Persoonlijke of een bedrijfsmatig lidmaatschap, ook het bedrijfsmatige lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Het lidmaatschap bedraagt € 1200,- per jaar voor 2 personen (lid + partner), lidmaatschap wordt aangegaan voor 2 jaar. Dit bedrag is voor de reguliere activiteiten, voor de jaarlijkse culturele stedentrip wordt een additionele bijdrage gevraagd.
 • Lidmaatschap is na 2 jaar per jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
 • Cortegaerdt blijft haar culturele ANBI status behouden.

 

Uitgangspunten Sponsoring

De Sociëteit zal jaarlijks streven om een bedrag van minimaal 50% van de inkomsten uit te geven aan de sponsordoeleinden.
De volgende uitgangspunten worden door het bestuur gehanteerd voor de besteding van de middelen die Cortegaerdt tot haar beschikking heeft.

 1. Algemene uitgangspunten:
 • Zwols of Zwols gerelateerd initiatief
 • Cultuur gerelateerd
 1. Specifieke uitgangspunten:
 • Cultuureducatie (jeugd, jong talent, verdieping)
 • Sociaal karakter (cultuur toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen)
 • incidentele evenementen – producties – locaties die Zwolle op de kaart zetten of gezelschappen die subsidie verliezen.