ANBI informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

RSIN/fiscaalnummer 8161.11.054

Het bestuur van de Stichting Cortegaerdt ontvangt geen financiële vergoeding voor verrichte werkzaamheden en voert haar bestuurlijke taken uit op vrijwillige basis.

———————————————————————————————————————–

Klik hier om het formulier van de Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling van Stichting Cortegaerdt te downloaden.

Klik hier om het formulier van de opgaaf internetadres ANBI en het RSIN / fiscaalnummer ANBI te downloaden.

Klik hier om de statuten van Stichting Cortegaerdt te downloaden.

Klik hier om het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel te downloaden.

Klik hier om de balans gegevens per 30 september 2013 te downloaden.

Klik hier om de jaarstukken 2016-2017 Stichting Cortegaerdt te downloaden.

Klik hier om de Jaarstukken 2017-2018 Stichting Cortegaerdt te downloaden.

Klik hier om de jaarstukken 2018-2019 Stichting Cortegaerdt te downloaden

Klik hier om de Jaarstukken 2019-2020 Stichting Cortegaerdt te downloaden

Klik hier om de Jaarstukken 2021-2020 Stichting Cortegaerdt te downloaden

Klik hier om de Jaarstukken 2021-2022 Stichting Cortegaerdt te downloaden

Klik hier om de jaarstukken 2023-2023 Stichting Cortegaerdt te downloaden

Klik hier om onze Strategische visie te lezen.