INFORMATIE VOOR DONATEURS

Donateurs

De bijzondere band tussen Cortegaerdt en De Spiegel

De Sociëteit Cortegaerdt heeft met een royale schenking in 2007 de bouw van theater De Spiegel mede mogelijk gemaakt. Sindsdien draagt Cortegaerdt financieel bij aan de culturele programmering van De Spiegel en daaraan gerelateerde culturele activiteiten.
Vanaf 2017 is besloten om de Sociëteit meer te koppelen aan cultuur in Zwolle in algemene zin, waarbij het aanbod van de Zwolse theaters zeker in het programma opgenomen wordt.

Donateurs van Stichting Cortegaerdt zijn automatisch lid van Sociëteit Cortegaerdt. Om het exclusieve karakter te waarborgen is het aantal donateurs beperkt tot maximaal vijftig. Daarbij wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio Zwolle. Het lidmaatschap geschiedt op persoonlijke titel.

Doelstelling van de Sociëteit Cortegaerdt

 • Verbreding en verbinding vanuit cultureel perspectief waarbij ontmoeting centraal staat.
 • Bevordering van alle culturele activiteiten in Zwolle en omgeving (zoals theaters, muziek entheatergezelschappen, musea, HCO, jong talent, Grote Kerk, festivals) door een organisatorische of financiële bijdrage te leveren

Ambitie

De sociëteit Cortegaerdt heeft de ambitie om de komende twee jaar een groei te realiseren in het aantal leden tot 35 leden. Op deze manier kan ze haar stabiele financiële positie behouden en voldoende middelen besteden aan het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen.

Programma

 • Minstens 6 activiteiten per jaar in Zwolle of omgeving. Hier vallen onder gezamenlijke bezoeken aan theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, musea of exposities, festivals, concerten èn een jaarlijkse culturele stedentrip in binnen-of buitenland.
 • De jaaragenda wordt bij het starten van het nieuwe culturele jaar al bekend gemaakt.

Uitgangspunten leden

 • Persoonlijke of een bedrijfsmatig lidmaatschap, ook het bedrijfsmatige lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Het lidmaatschap voor seizoen 19/20 bedraagt € 1500,- per jaar voor twee personen (lid + partner); lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar. Dit bedrag is voor de reguliere activiteiten, voor de jaarlijkse culturele stedentrip wordt een additionele bijdrage gevraagd.
 • Lidmaatschap is per jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
 • Cortegaerdt heeft een culturele ANBI status.

Uitgangspunten Sponsoring

De volgende uitgangspunten worden door het bestuur gehanteerd voor de besteding van de middelen die Cortegaerdt tot haar beschikking heeft.

1. Algemene uitgangspunten:

 • Zwols of Zwols gerelateerd initiatief
 • Cultuur gerelateerd

2. Specifieke uitgangspunten:

 • Cultuureducatie (jeugd, jong talent, verdieping)
 • Sociaal karakter (cultuur toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen)
 • Incidentele evenementen – producties – locaties die Zwolle op de kaart zetten of gezelschappen die subsidie verliezen.